[Home] [로그인] [회원가입]
 


 
뉴욕노회
처음 (총수 : 12)
노회명 구분 이름 교회명 전화번호 E-mail
   목사  김오현      ohkimaz@hotmail.com
   목사  한인성  로마장로교회  +39-06-906-6140  romahan@naver.com
   목사  김용순  스트라스부르한인연합교회  +33-3-8827-2358  paulyong1210@hanmail.net
   목사  노광석  비스바덴 한길교회  +49-61-1204-7476  nksigh@hanmail.net
 유럽노회  목사  박은복  런던서머나교회  +44-208-286-4515  batholomewpr@hotmail.com
   목사  이극범  파리장로교회  +33-1-4898-4443  epcpgb@gmail.com
   목사  정순욱  아테네한인연합교회  +30-21-0965-2047  soonwchung@hotmail.com
   목사  주철현  런던열방교회  +44-787-233-0902  presse@hanmail.net
 유럽노회  목사  서성천  마드리드한인장로교회  +34-913770671  ssc8902@paran.com
   목사  이리노  밀라노한인교회  +39-02-40023624  tendershepherd@hanmail.net
   목사  이남기  잘츠부르크한인교회  +43-662-427-753  nklee00@hanmail.net
 유럽노회  Rev.  이향모    00355-69-2980-292  lhmal@hanmail.net

 

관리자: 장세일 목사,__303 Master Derby Drive Havre de Grace, MD 21078
실무자: 김정길 간사